Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom geven wij in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie over de wijze waarop en met welk doel Active Werving & Selectie B.V. persoonsgegevens verwerkt. Wij wijzen je in deze verklaring ook op de rechten die jij hebt en hoe je deze kan uitoefenen.

Active Werving & Selectie B.V. is een werving en selectiebureau dat zich richt op het bemiddelen van kandidaten en het invullen van vacatures voor bedrijven en instellingen. Kandidaten komen altijd direct en rechtstreeks bij de opdrachtgevers in dienst. Wij detacheren geen kandidaten en zenden geen kandidaten uit. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Als jij je niet prettig voelt omtrent de verwerking van jouw gegevens neem dan gerust contact met ons op.

Active Werving & Selectie B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Contactgegevens:
Active Werving & Selectie B.V.
Rombout Hogerbeetsstraat 4
1462 KA Middenbeemster

Tel: 06-2015 63 66
E-mail: info@activewerving.nl
T.a.v. Gert Veerbeek of Roelinka van den Berg.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kandidaten.

Active Werving & Selectie B.V. verwerkt jouw gegevens via het online sollicitatieformulier en de door jou bijgevoegde CV. Wij verzamelen ook gegevens door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij jou onze diensten niet aanbieden. De gegevens van sollicitanten die worden verwerkt zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Motivatiebrieven
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers)
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Foto (vrijwillig aan je CV toe te voegen, zonder consequenties als je dat niet doet. Let op: potentiële werkgevers kunnen je foto zien.)

Opdrachtgevers.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers:

 • NAW-gegevens: voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats
 • contactgegevens: emailadres(sen), telefoonnummer(s)
 • huidige functie
 • geslacht
 • e-mails en andere correspondentie.

Bijzondere gegevens die wij verwerken

Wij stellen uitdrukkelijk geen prijs op het ontvangen van bijzondere persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens verstaan wij informatie over jouw:

 • godsdienst of levensovertuiging;
 • ras/etnische afkomst;
 • politieke voorkeur;
 • gezondheid;
 • seksuele leven;
 • lidmaatschap van een vakbond;
 • strafrechtelijk verleden.

Wij stellen geen prijs op deze gegevens omdat wij deze gegevens niet nodig hebben voor onze dienstverlening. Indien je er toch voor kiest om bijzondere persoonsgegevens aan ons te sturen, bijvoorbeeld in jouw cv, kunnen wij er niet voor instaan dat deze gegevens niet onbedoeld toch door ons opgeslagen worden. In dat geval gaan wij ervan uit dat je ons toestemming gegeven hebt om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard heb je te allen tijde het recht om ons te wijzen op de door u toegestuurde bijzondere persoonsgegevens en ons te verzoeken om de gegevens alsnog te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je hebt jouw CV (vrijblijvend) naar ons toegezonden omdat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging en wilt dat wij je helpen om deze wens in vervulling te laten gaan. Het kan ook zijn dat je hebt geageerd op een openstaande vacature op onze website en je in de sollicitatieprocedure wilt worden betrokken. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn vinden wij het redelijk jouw gegevens te verwerken zodat we je de beste carrièremogelijkheden aan kunnen bieden. Het verwerken van jouw gegevens is noodzakelijk om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtgevers.

Active Werving & Selectie B.V. verwerkt daarom jouw gegevens, omdat dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Ons doel is om geschikte kandidaten voor onze opdrachtgevers te vinden en hen met elkaar in contact te brengen, zodat zij een contract/samenwerking aan kunnen gaan. Het vervullen van o.a. een vacaturevraagstuk voor kandidaat of opdrachtgever is noodzakelijk om te kunnen functioneren als bedrijf.

Het is daarom ook in onze gerechtvaardigde belangen om jouw gegevens op deze grond te verwerken.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Active Werving & Selectie B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de sollicitatieprocedure af te ronden, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Indien je niet in aanmerking bent gekomen voor een functie, dan bewaren we je gegevens maximaal één jaar gerekend vanaf de dag dat we je CV hebben ontvangen.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Wij behandelen jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg. Alleen de bij jouw sollicitatie betrokken leidinggevende(n) hebben toegang tot jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Active Werving & Selectie B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Zo geef je door toezending van je CV, toestemming om je persoonlijke gegevens te delen met (potentiële) opdrachtgevers.

Mocht het nodig zijn jouw gegevens met andere partijen te delen dan de hierboven genoemde  (potentiële) opdrachtgevers, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Active Werving & Selectie B.V. behoudt zich het recht voor, de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Active Werving & Selectie B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Active Werving & Selectie B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Jouw rechten; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Active Werving & Selectie B.V. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door ons te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Active Werving & Selectie B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Active Werving & Selectie B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Active Werving & Selectie B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Active Werving & Selectie B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Active Werving & Selectie B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het gebruik maken van deze rechten kan door een mail te sturen naar info@activewerving.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Welke cookies gebruiken wij?

De website van Active Werving & selectie B.V. gebruikt cookies. Een cookie is (deel van) een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken op onze website de volgende cookies:

Functionaliteitscookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden functionaliteitscookies de vacatures die je hebt bekeken, informatie die je in (sollicitatie)formulieren opneemt en de door jou opgegeven voorkeuren.

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en het bijhouden van bezoekersstatistieken en het surfgedrag van bezoekers op onze website. Wij krijgen hiermee een beter inzicht in het functioneren van de website.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Active Werving & Selectie B.V. meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls, wachtwoorden en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.